Vastused

Eesti Vabariigi põhiseadus

§ 1.Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas

Eesti Vabariigi põhiseadus – Riigi Teataja


Õiguskansleri Kantselei: Põhiseadusest ei tulene nõuet, et riigi kehtestatud piirangutega peaks maksma toetusi. Kahju hüvitamist saab nõuda nt riigivastutuse seaduse § 16 alusel


Sille Kraam /Majandusarengu osakonna juhataja / Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium / selgitab miks suveniiritootjad ja – müüjad ei saa toetust


Erki Savisaar / Riigikogu liige / Keskerakond / selgitab miks suveniiritootjad ja – müüjad ei saa toetust.


Tõnis Lukas / Kultuuriminister / selgitab miks ta Eesti suurimat käsitööorganisatsiooni Tallinna Käsitöömessi keeldub tunnustamast loomeliiduna


Toomas Kalmet / Juhataja / Suveniiritehas OÜ/ selgitab miks suveniiritootjad ja – müüjad ei tohiks saada toetust.


Viljar Lubi  / majandusarengu asekantsler / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium / selgitab miks suveniiritootjad ja – müüjad ei saa toetust


Raul Siem / väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister / selgitab justkui oleks midagi tehtud suveniiritootjate ja – müüjate toetuseks.


Sven Sester / Esimees / Majanduskomisjon selgitab miks suveniiritootjad ja – müüjad ei saa toetust.


Tiit Riisalo / direktor / Vabariigi Presidendi Kantselei / selgitab, et koroonaviirusega seotud probleemidega tegeleb Vabariigi Valitsus


Merilin Piipuu / kultuuriväärtuste asekantsler / Kultuuriministeerium selgitab, miks käsitööorganisatsioonid ja käsitöölised ei saa toetust


Annika Anton /Majandusarengu osakond / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium / selgitab miks suveniiritootjad ja – müüjad ei saa toetust.


Kristi Talving / siseturu asekantsler / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium / selgitab miks suveniiritootjad ja – müüjad ei saa toetust.