Pöördumised & Ettepanekud

Mitmed alaga seotud ettevõtted, isikud ja organisatsioonid on riigiasutustele saatnud erinevaid ettepanekuid ja pöördumisi kriisis pihta saanud sektori aitamiseks.
Abi pole saadud. • SMTL Tegi Õiguskanslerile avalduse õigusselguse saamiseks.
  SMTL hinnangul on Vabariigi Valitsuse otsustega rikutud
  põhiseadust ning kahjustatud SMTL liikmete huve, õigusi ja vabadusi.

 • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon. Pöördumine Valitsusele “Palume, et ilmutate poliitilist tahet, otsite ja kasutate kõik kättesaadavad vahendid enimkannatanud ettevõtjate päästmiseks”

 • Suveniiride Müüjate ja Tootjate Liit. Pöördumine ministeeriumite ja Riigikogu komisjonide pole. “Valdkonna majandusraskusi arvestades ettepanekud kriisis ellujäämiseks”

 • Suveniiride Müüjate ja Tootjate Liit. Kiri Valitsusele
  “Valdkonna õiguste ja eksistensi kaitseks asutati Suveniiride Müüjate ja Tootjate Liit MTÜ (SMTL)”

 • Suveniiride tugirühm. Kiri Ministeerimile . Valdkonna tutvustus ja ettepanekud kriisis kannatada saanud ettevõtete aitamiseks “Käsitöö ja meenete tootmine ning müük Eestis”

 • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon. Kiri Peaministrile. “Ettepanekud toetusmeetmete rakendamiseks”

 • Meened OÜ Avalik kiri. “Ettepanek teha toetusmeede meenete-, käsitöö- ja suveniirimüüjatele, neid tootvatele isikutele ja käsitööd populariseerivate ürituste korraldajatele.”

 • Tallinna Käsitöömess MTÜ. Kiri Kultuuriministeeriumile. “Käsitöövaldkond ja selles tegutsejad vajavad abi”

 • Meened OÜ ja Tallinna Käsitöömess MTÜ. Kiri Ministeeriumile. “Ettepanek teha turismisektori toetusmeede suveniiride-, käsitöö-, ja meenete poodidele ja neid tootvatele ettevõttetele”

 • Meened OÜ ja Tallinna Käsitöömess MTÜ. Kiri Ministeeriumile. “Ettepanek teha turismisektori toetusmeede suveniiride-, käsitöö-, ja meenete poodidele ja neid tootvatele ettevõttetele”

 • Tallinna Käsitöömess MTÜ. Kiri Kultuuriministeeriumile. “Ettepanek kultuurile suunatud toetuste hulka lisada ka messitegevusega tegelevad ettevõtted”

Tallinna Käsitöömess MTÜ. Avalik Kiri. Kiri Kultuuriministeeriumile. “Kui meie saame midagi ära teha Eesti käsitöö heaks, siis me peame seda tegema, sest Eesti käsitöö on meie kultuur, meie majandus, meie lugu…”


 • Tallinna Suveniiriettevõtjad. Kiri Valitsusele. Nõue “Kõigi suveniiritoodete müügiga tegelevate ettevõtete nimel, nõuame abimeetmete ülevaatamist või täiendamist s.t. riigiabiprogrammi turismipoodide kaasamise teel.”